Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Decimalno število množimo s potenco števila $10$ tako, da v zmnožku premaknemo decimalno vejico v desno za toliko mest, kot je ničel v desetiški potenci. Poglej primer.

Število $0,671$ množi z $10$, $100$, $1\,000$ in $10\,000$.

Decimalno število delimo s potenco števila $10$ tako, da v količniku premaknemo decimalno vejico v levo za toliko mest, kot je ničel v desetiški potenci. Poglej primer.

Število $564,4$ deli z $10$, $100$, $1\,000$ in $10\,000$.

Merske enote lahko pretvarjamo s pomočjo množenja in deljenja z desetiško potenco. Pri pretvarjanju iz manjše v večjo enoto delimo mersko število s pretvornikom. Pri pretvarjanju iz večje v manjšo enoto množimo mersko število s pretvornikom. Poglej zapis količin v drugi enoti.

<NAZAJ
>NAPREJ416/667