Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
16.

S katerim številom moraš množiti število $0,7893$, da dobiš zapisan zmnožek?
a) $7,893$
b) $78930$
c) $789,3$               
č) $7893$

17.

S katerim številom moraš deliti število $19\,876,54$, da dobiš zapisan količnik?
a) $19,87654$
b) $1987,654$
c) $0,1987654$               
č) $1,987654$

18.

Uredi po velikosti.

19.

Neko število najprej delimo s $100$. Izračunani količnik množimo z $10\,000$. Izračunamo število $10\,101$. Katero število smo delili s $100$?

20.

Vstavi znak $<$, $>$ ali $=$.

a) $1,3\cdot10$ <   $3,1\cdot10$

b) $7,5\cdot100$ =   $0,75\cdot1000$

c) $0,01\cdot100$ <   $101:100$

č) $544,35:10$ >   $5,443\cdot10$

d) $100\cdot39,001$ <   $400\cdot10$

e) $10\cdot0,394\cdot100$ =   $394$

21.

Zapiši z zahtevano enoto.

a) $1,3\, {\rm m}=$ 130 $\, {\rm cm}$                
b) $257,8\, {\rm cm}=$ 25,78 $\, {\rm dm}$  
c) $2,4\, {\rm km}=$ 2400 $\, {\rm m}$  č) $971\, {\rm m}=$ 0,971 $\, {\rm km}$  
d) $37\, {\rm mm}=$ 0,37 $\, {\rm dm}$  
e) $43\, {\rm dm}=$ 4,3 $\, {\rm m}$  
22.

Zapiši z zahtevano enoto.

a) $2,5\, {\rm kg}=$ 250 $\, {\rm dag}$ 
b) $371,4\, {\rm g}=$ 0,3714 $\, {\rm kg}$  
c) $32,92\, {\rm dag}=$ 329,2 $\, {\rm g}$          
č) $0,13\, {\rm t}=$ 130 $\, {\rm kg}$  
d) $972\, {\rm g}=$ 0,000972 $\, {\rm t}$  
e) $32,8\, {\rm dag}=$ 0,328 $\, {\rm kg}$ 
<NAZAJ
>NAPREJ419/667