Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Kvadratna mreža

Opazuj in opiši prikaz. Naj bo enota $1\,\rm{cm}$.

Si že kdaj videl ali uporabil tako mrežo?

Kvadratna mreža je sestavljena iz pravokotnih in enako oddaljenih vzporednic. Presečišča premic so točke mreže.

Zgled

Šahovsko polje sestavlja mreža s $64$ kvadratki.

Drži. Ne drži.

Zgled

V zvezek nariši kvadratno mrežo. Vzporednice naj bodo med sabo oddaljene $1\,\rm{cm}$. Na mreži pobarvaj poljuben lik, sestavljen iz petih kvadratkov. Dva kvadratka se stikata v stranici.

Zgled

V kvadratni mreži je označena točka $A$. Povleci točko $B$ na tako točko mreže, da bo od točke $A$ dve enoti desno in eno enoto navzgor.

Zgled

Premik za tri desno in dve navzgor nas pripelje v isto točko kot premik za dve desno in tri navzgor.

Drži. Ne drži. Namig
<NAZAJ
>NAPREJ230/667