Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
10.

V zvezek nariši kvadratno mrežo. Vzporednice nariši v razdalji $1\, \rm{cm}$. Pobarvaj lik s petimi kvadratki. Izračunaj dolžino lomljene črte okoli lika. Je dolžina lomljene črte vedno enaka?

11.
12.

Premakni točke kot zahteva navodilo.

13.

Nariši v zvezek koordinatno mrežo. Enota naj bo $1\,\rm{cm}$.

Skozi točki $A(2,\ 3)$ in $B(5,\ 3)$ nariši premico $AB$. Nariši premico $a$ tako, da bo: $a\parallel p$ in d$(a,\ p) = 2\,\rm{cm}$.

14.

Pred pravilne trditve vpiši P, pred nepravilne pa N.

Enota na koordinatni mreži je $1\,\rm{cm}$.

P $A(2,\ 1)$  N $B(5,\ 1)$  P d$(B,\ D) = 4\,\rm{cm}$  N $AC \parallel BD$
N d$(B,\ D) =$ d$(A,\ C)$  P d$($premica $BD,\ C) = 1\, \rm{cm}$

15.

Razdalja med vzporednicama $a$ in $b$ je $12\, \rm{mm}$.

Pred pravilen zapis vpiši P, pred nepravilnega pa N.

N $\vert ab \vert = 12\,\rm{mm}$, P d$(a,\ b) = 12\,\rm{mm}$, P $a\parallel b$, N $a\perp b$.

<NAZAJ
>NAPREJ236/667