Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Množimo in delimo

Ploščino večjega lika izračunaj s pomočjo znane ploščine manjšega lika.

Ploščina večjega lika je 4 $\cdot\, 18$ cm$^2 =$ 72 cm$^2$.

Ploščine množimo s števili. Zmnožek je ploščina z enako mersko enoto.

Stric Janez ima $1\,200$ m$^2$ veliko parcelo. Na osmini parcele je zasejan vrt. Kako velik vrt ima stric Janez? S katero računsko operacijo si boš pomagal?

$1\,200$ m$^2:$ 8 $=$ 150   m$^2$

Ploščine delimo s števili. Količnik je ploščina z enako mersko enoto.

Teraso bomo prekrili z granitnimi ploščami. Podatki so na prikazu. Najmanj koliko granitnih plošč potrebujemo, da prekrijemo teraso? Premikaj in polagaj ploščo.

Štetje plošč je zelo zamudno. Število plošč lahko glede na dane podatke tudi izračunamo. Kako?

Lahko delimo ploščino s ploščino. Ploščini sta zapisani v enaki merski enoti. Količnik je brez merske enote. Količnik pove, kolikokrat je manjša ploščina vsebovana v večji ploščini.

Zgled

V zvezku velikosti $A\, 4$ je ploščina lista $6,2$ dm$^2$. Izračunaj, koliko m$^2$ papirja je v tvojem matematičnem zvezku. Primerjaj izračunano vrednost s sošolci. Utemeljite razlike v izračunanih vrednostih.

<NAZAJ
>NAPREJ368/667