Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zapiši besedilo naloge, ki jo rešimo s prikazom.

Ploščine lahko delimo z dolžinami. Merska enota ploščine mora izhajati iz enake merske enote dolžine. Količnik je dolžina v pripadajoči dolžinski merski enoti.

Zgled

Merska enota zmnožka $18$ cm$^2 \cdot\, 4$ je kvadratni centimeter.

Drži. Ne drži.

Merska enota količnika $55$ m$^2 : 5$ m$^2$ je kvadratni meter.

Drži. Ne drži.

Merska enota količnika $20\,{\rm dm^2}: 10\,{\rm dm}$ je decimeter.

Drži. Ne drži.

Računanje s ploščinami

Izračunaj vrednost izrazov v zvezek. V tabeli poišči izračunano mersko število in vpiši pripadajočo črko.

N: $12$ dm$^2 \cdot 8 =$ 9600 cm$^2$

G: $1$ ha $-100$ m$^2 =$ 99 a

A: $3$ m$^2-4\cdot 45$ dm$^2 =$ 120 dm$^2$

E: $5$ m$^2 \,4$ dm$^2 :4 =$ 126 dm$^2$

L: $0,75$ km$^2+8\,200$ m$^2 +5,4$ ha $=$  8122 a

I: $0,6$ m$^2 - (34$ dm$^2 +650$ cm$^2) =$ 19,5 dm$^2$

C: $14$ m$^2 \;18$ dm$^2-8$ m$^2\;88$ dm$^2=$ 5,3 m$^2$

G E N
I
A L
E   C
 $99$ $126$
$9600$
$19,5$
$120$  $8122$  $126$  $5,3$

V izrazu običajno vse ploščine najprej zapišemo z merskim številom, ki je naravno število. Pri računanju upoštevamo vrstni red računskih operacij. Izračunani vrednosti pripišemo mersko enoto.

Zgled

Izreži pet kvadratov s stranico $1\;{\rm dm}$. Vseh pet sestavi v novi lik. Zapiši obseg in ploščino lika. Dva kvadrata se vedno dotikata s celo stranico. Razišči vse možnosti.

<NAZAJ
>NAPREJ369/667