Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Izpostavljanje skupnega faktorja

 

 

Združevanje ($2$ člena + $2$ člena) z izpostavljanjem

Združimo dva po dva člena. V vsakem paru izpostavimo skupni faktor. Dobimo dvočlenik, v katerem izpostavimo skupni faktor.

Združevanje ($2$ člena + $2$ člena) z razstavljanjem

Združimo dva člena, ki tvorita razliko kvadratov, razliko kubov, vsoto kubov ... in ju razstavimo. Razstavimo tudi preostala člena in iz novo nastalega dvočlenika izpostavimo skupni faktor.

Združevanje ($3$ členi + $1$ člen)

Štiričlenik zapišemo kot razliko kvadratov. Pri tem tri člene združimo in jih preoblikujemo v kvadrat, četrto število pa tudi mora biti kvadrat.

 

 

<NAZAJ
>NAPREJ141/661