Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Deljivost s 4, 8 in 25

Naravna števila imajo lepo lastnost: če je število $a$ deljivo s $4$, je tudi tisto, ki je za $4$ večje (to velja tudi za druge delitelje). Zapiši nekaj zaporednih števil, ki so deljiva s $4$.

$336$, 340 , 344 , 348 , 352 ,   ...

Dvomestni konci teh števil so:

$36$, 40 , 44 , 48 , 52 , ...

Morda že poznaš kriterij za deljivost s $4$, poskusi ga ubesediti. Če ne gre, pokukaj pod gumb.

S preoblikovanjem desetiškega zapisa pokažimo, da je to res.

Zgled

Število $73016007245652$ je deljivo s $4$.

Drži. Ne drži.

Število $745333621001$ je deljivo s $4$.

Drži. Ne drži.

Desetiški zapis temelji na potencah števila $10$. Katera je najmanjša med njimi, ki je deljiva z $8$? Pomagaj si z žepnim računalom.

Torej lahko večmestna števila vedno zapišemo v obliki: 

$\overline{abcde}=10000a+1000b+100c+10d+e=$

$\;=1000\cdot (10a+b)+(100c+10d+e)=$

$\;=1000\cdot (10a+b)+\overline{cde}$

Kaj lahko sklepamo iz tega zapisa? Ugotovitev zapiši v zvezek, preveri jo pod gumbom.

Ali je število $53207764$ deljivo z $8$? Pomagaš si lahko s spodnjim pripomočkom.

<NAZAJ
>NAPREJ166/661