Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Kriteriji za deljivost naravnih števil nam omogočajo hitro presojo, ali je opazovano število deljivo z manjšimi naravnimi števili. Pri tem ni treba opraviti pisnega deljenja, razen, če želimo preizkusiti pravilnost. V kriterijih povemo potrebne in zadostne pogoje za deljivost, izrazimo jih v obliki ekvivalence:

naravno število je deljivo z ... natanko tedaj, ko velja ...

$2$
zadnja števka soda ali $0$
$3$
vsota števk deljiva s $3$
$4$
dvomestni konec deljiv s $4$
$5$
zadnja števka $0$ ali $5$
$8$
trimestni konec deljiv z $8$
$9$
vsota števk deljiva z $9$
$10$
zadnja števka enaka $0$

Število, ki je deljivo z $a$ in $b$, je deljivo tudi z zmnožkom $(a\cdot b)$. Vendar to velja le, če števili $a$ in $b$ nimata skupnih deliteljev. To uporabimo pri kriterijih za deljivost z drugimi števili ($6$, $12$, $14$, $15$, $18$ ...).

Primer: Število je deljivo z $6$ natanko tedaj, ko je deljivo z $2$ in $3$ hkrati.

Število je deljivo z $11$, če je vsota njegovih števk z izmeničnimi predznaki enaka $0$ ali deljiva z $11$.

Oglej si čimveč primerov in utrdi svoje znanje.

Preizkusi se.

<NAZAJ
>NAPREJ168/661