Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Razmisli:

1) ali lahko vsa iracionalna števila predstavimo na številski premici?
2) ali vsakemu realnemu številu pripada točka na številski premici?
3) kako še drugače imenujemo številsko premico? 

Odgovore poskusi poiskati na spletu.

Zgled

1. Med dvema različnima racionalnima številoma obstaja vsaj še eno racionalno število.

Drži. Ne drži.

2. Na številski premici ležijo samo racionalna števila.

Drži. Ne drži.

3. Vsa racionalna in vsa iracionalna števila skupaj imenujemo realna števila.

Drži. Ne drži.

Realna števila in decimalni zapis

Spomni se, kako lahko število $0,\overline{9}=0,999\ldots$ zapišemo kot ulomek. Kaj opaziš?

Z računalom smo izračunali približke nekaterih realnih števil.
Kaj lahko poveš o decimalnem zapisu teh števil?

<NAZAJ
>NAPREJ330/661