Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Množica racionalnih števil $\mathbb{Q}$ je povsod gosta na številski premici.

 


Poleg racionalnih števil obstajajo tudi števila, ki se ne dajo zapisati v obliki razmerja dveh celih števil. Ta števila imenujemo iracionalna števila

Iracionalna števila so na primer $\sqrt 2$, $\sqrt3$, $\sqrt5$, $\sqrt7$, $\pi$, $e$ ...

Množica, ki vsebuje vsa racionalna in vsa iracionalna števila, je množica realnih števil. Označimo jo z $\mathbb{R}$.

Ker vsakemu realnemu številu pripada točka na številski premici, številsko premico imenujemo tudi realna os.

Racionalna števila imajo končen (desetiški) ali neskončen periodičen decimalni zapis, iracionalna števila imajo neskončen neperiodičen decimalni zapis.

 

Poišči decimalni zapis, ki pripada realnemu številu na levi. Pri delu si lahko pomagaš z računalom.

$2,124000000$
$ 2,058000000$
$2,969696969$
$2,155555555$
$2,449489743$
Preveri
<NAZAJ
>NAPREJ332/661