Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Linearna odvisnost količin

V primerih iz življenja si lahko pomagamo z linearno funkcijo le tedaj, ko so opazovane količine med seboj linearno odvisne. Katere med naštetimi so take?

Linearno odvisnost med količinami nekateri prepoznamo iz izkušenj, zanesljivo pa iz grafa, kjer s točkami prikažemo izračunane ali izmerjene vrednosti. Oglej si nekaj primerov.

Zgled

Bazen se polni s hitrostjo $80$ litrov vode na minuto. Kako je količina prilite vode odvisna od časa? Dopolni preglednico.

 $x$ (minute) 
$5$
$6$ $7$
$8$
 $y$ (litri) 400 480
560
640

Prikaz s točkami razkrije linearno odvisnost med količino vode in časom.

Zapiši linearno funkcijo, ki opisuje količino dolite vode ($f(x)$) v odvisnosti od časa ($x$). Nato izračunaj, koliko vode smo dolili v $23$ minutah. V koliko minutah v bazen priteče $2\,960$ litrov vode?

Količina $y$ je linearno odvisna od količine $x$, če lahko najdemo linearno funkcijo, ki slika $x$ v $y$. Tedaj velja za vsak $x$: $$f(x+1)-f(x)=\textrm{konstanta}=k$$

<NAZAJ
>NAPREJ595/661