Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Linearno odvisnost med dvema količinama najlažje prepoznamo, če narišemo graf. Na eno os nanesemo neodvisno količino, na drugo pa odvisno. Če točke ležijo na isti premici, potem sta opazovani količini linearno odvisni. 

Tedaj lahko določimo linearno funkcijo, ki ju povezuje. Potrebujemo koordinati dveh točk in znano formulo za smerni koeficient:

$$k=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$$

Pri odkrivanju linearne odvisnosti pa si pomagamo tudi z diferencami ($f(x+1)-f(x)$). Če sta količini med seboj linearno povezani, potem za diference velja:

$f(x+m)-f(x)=k\cdot m \qquad \textrm{in} \qquad f(x+1)-f(x)=k,$

Smerni koeficient $k$ sporoča spremembo količine $y$, če količino $x$ spremenimo za $1$ enoto.

  Zgled: Koliko informacij pozabimo, če ne ponavljamo sproti, ve vsak dijak. Manca je naredila poskus: prijatelj ji je povedal $18$ novih  angleških besed, nato pa jih je vsak dan poskusila ponoviti, ne da bi se jih posebej učila. Ugotovila je, da je vsak dan pozabila tri besede in da brez učenja res ne gre.

Napišimo preglednico, narišimo graf in preverimo, če sta število besed ter čas linearno odvisni spremenljivki - uporabi drsnik in si oglej.

<NAZAJ
>NAPREJ599/661