Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
6.

Bazen $15$ minut polnimo s cevjo, ki ima pretok $20$ litrov na minuto, nato pa dodatno še s cevjo s pretokom $25$ litrov na minuto. Po koliko minutah od začetka bo v bazenu $2\,100$ litrov vode?

7.

Avto se v naselju pelje s hitrostjo $50\,\textrm{km/h}$, nato pa začne zelo počasi hitrost povečevati, kot kaže preglednica.
Minute 
$0$
$1$
$2$
$4$
Hitrost $50$
$54$
$58$
$66$ 

Po koliko minutah bo avto presegel hitrost $90\,\textrm{km/h}$? Do rezultata lahko prideš z opazovanjem števil v preglednici, z risanjem podatkov v graf ali pa z uporabo ustrezne linearne funkcije. Poskusi vse tri možnosti.

8.

V razredu zberite podatke o telesni višini in masi za vsakega učenca posebej. S pomočjo računalniškega programa za risanje grafov funkcij tabelirajte podatke in jih prikažite v koordinatnem sistemu. Predpostavimo, da je zveza med višino in maso dijaka linearna. Poiščite predpis linearne funkcije, ki se najbolj prilega vašim podatkom. Skupaj se pogovorite o ustreznosti modela linearne funkcije za podatke vašega razreda.

9.

Količini $a$ in $b$ sta premo sorazmerni, če obstaja neko realno število $k$, da je $b=k\cdot a$. Tedaj lahko količino $b$ predstavimo z linearno funkcijo $f(x)=kx$, kjer se spremenljivka $x$ ujema s količino $a$.

K vsakemu paru premo sorazmernih količin dodaj ustrezno linearno funkcijo.

$12$ kg jabolk $-$ $3$ litre soka
$f(x)=\frac{1}{4}x$
$4$ ure $-$ $6$ kg borovnic
$f(x)=\frac{3}{2}x$
$6$ ur $-$ $8$ km poti
$f(x)=\frac{4}{3}x$
$8$ vrčev $-$ $4$ litre vode
$f(x)=\frac{1}{2}x$
$3$ stroji $-$ $18$ izdelkov
$f(x)=6x$
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ601/661