Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Gospod Novak po plačilu dolga nadaljuje z varčevanjem ($50$ evrov na mesec). Ker je med letom plačal državi preveč davkov, mu vrnejo $760$ evrov, ki jih doda k prihrankom. V preglednico zapiši količino denarja ob koncu mesecev.

Mesec
$1$
$2$ $3$
$4$
Prihranki
$810$
860
910
960

Linearno povezanost podatkov v preglednici lahko odkrijemo tudi z opazovanjem diferenc (razlik) funkcijskih vrednosti. Če je $f(x)$ nekonstantna linearna funkcija, potem za diference velja: $$f(x+m)-f(x)=k\cdot m \qquad \textrm{in} \qquad f(x+1)-f(x)=k,$$ kjer je $k$ smerni koeficient.

Izračunaj diference, pazi na vrstni red odštevanja.

Meseci ($x$)
$1$
$2$
$3$
$4$
$5$
Skupen prihranek ($f(x)$)
810
860
910
960
1010
Diference 50
50
50
50  -

Ker so diference konstantne, sta prihranek in čas linearno odvisni količini. Poišči linearno funkcijo, ki ju povezuje.

S pomočjo predpisa linearne funkcije izračunaj, kakšni bodo prihranki čez 5 let, če gospod Novak vmes ne bo nič zapravil.

Kdaj bodo prihranki presegli $7\,000$ evrov?

Brat gospoda Novaka prav tako varčuje, v preglednici so mesečni prihranki. Izračunaj diference, uporabi svinčnik in papir.
$0$
$1$
$2$
$3$
$4$
$5$
$124$
$170$
$196$
$220$
$246$
$270$

Ali so prihranki linearno odvisni od mesecev varčevanja? ne (da/ne)
<NAZAJ
>NAPREJ597/661