Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
18.

Točko $A$ zavrtimo okoli točke $O$ v točko $A'$. S pomočjo programa za dinamično geometrijo razišči, s katerimi togimi premiki lahko nadomestimo to vrtenje.

19.

Točko $A$ prezrcalimo čez premico $p$ v točko $A'$. S pomočjo programa za dinamično geometrijo razišči, s katerimi togimi premiki bi lahko nadomestili to zrcaljenje.

20.

Točko $A$ prezrcalimo preko točke $O$ v točko $A'$. S pomočjo programa za dinamično geometrijo razišči, s katerim togim premikom bi lahko nadomestili to zrcaljenje.

21.

S pomočjo programa za dinamično geometrijo preveri, da je paralelogram središčno simetričen lik in da v splošnem nima nobene simetrijske osi. Razišči tudi, kateri posebni primeri paralelogramov so osno simetrični. Svojo rešitev primerjaj s sošolci ali pa jo pokaži učitelju.

<NAZAJ
>NAPREJ37/703