Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Lastnosti in uporaba

Zgled

S premikanjem oglišča $C$ preučimo značilnosti kotov v pravokotnem trikotniku in vrednosti kotnih funkcij za kote trikotnika.

Notranji koti pravokotnega trikotnika so manjši ali enaki $90^\circ$.

Drži. Ne drži.

Kot $\alpha$ in $\beta$ skupaj merita več kot $90^\circ$.

Drži. Ne drži.

Vrednost kotne funkcije sinus je manjša ali enaka $1$.

Drži. Ne drži.

Za oster kot $\alpha$ je lahko vrednost kotnih funkcij sinus, kosinus, tangens in kotangens negativna.

Drži. Ne drži.

Če kot $\alpha$ povečujemo, $\sin\alpha$ in $\tan\alpha$ naraščata.

Drži. Ne drži.

Če kot $\alpha$ povečujemo, pada samo $\cos\alpha$.

Drži. Ne drži.

Če se kot $\alpha$ povečuje, se povečuje tudi kot $\beta$.

Drži. Ne drži.

Zgled

Vrnimo se k začetnemu problemu s klancem. Katero kotno funkcijo moramo uporabiti, da bi ugotovili, pod kolikšnim kotom se vzpenjamo po klancu?

Poskusi sam. Izračunaj, za koliko metrov navpične višine se dvignemo po $100~$m vodoravne dolžine, če znaša naklonski kot $30^\circ$ in je $\tan30^\circ=\frac{\sqrt{3}}{3}$. Rezultat zaokroži na dve decimalki natančno.

<NAZAJ
>NAPREJ147/703