Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
13.
14.
15.
16.

Kroga se sekata tako, da je njuna središčna razdalja $3~$cm. Skupna tetiva je vidna iz središč krogov v kotih $90^\circ$ in $60^\circ$. S programom za dinamično risanje nariši sliko, izračunaj tetivo na tri decimalna mesta natančno in svoj rezultat preveri s sliko.

Razlika ploščin krogov meri 7,576 $~$cm.
17.

V trikotniku merita priležna kota $\alpha=80^\circ$ in $\beta=65^\circ$ in $b=10~$cm. Točka $E$ je presečišče stranice $b$ in simetrale kota $\beta$. Točka $F$ je presečišče stranice $c$ in simetrale kota $\gamma$. Presečišče simetral označimo s točko $G$. Izračunaj kot med simetralama in dolžino $|EG|$.

18.

S programom za dinamično geometrijo nariši krog s polmerom $6~$cm. Temu krogu nato včrtaj trikotnik $ABC$ in izračunaj njegov obseg na eno decimalko natančno, če je $\angle ACS=29^\circ$ in $\angle CBS=26^\circ$.

S pomočjo programa razišči tudi, kdaj je obseg trikotnika največji, oziroma najmanjši.

<NAZAJ
>NAPREJ196/703