Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Razdalja med točko in ravnino

Katera točka ravnine $\Sigma$ je najbližja točki $T$?

Pravokotna projekcija točke $T$ na ravnino $\Sigma$ je presečišče pravokotnice na ravnino skozi točko $T$ in ravnine $\Sigma$.

Razdalja točke $T$ od ravnine $\Sigma$ je enaka razdalji med točko $T$ in njeno pravokotno projekcijo $T'$ na ravnino $\Sigma$: $$d(T,\Sigma)=d(T,T')$$

Izpelji obrazec za razdaljo točke od ravnine.

Razdalja točke $T(x_0,y_0,z_0)$ od ravnine z enačbo $ax+by+cz-e=0$ je enaka: $$d=\frac{|ax_0+by_0+cz_0-e|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

Zgled

Izračunaj razdaljo točke $T(3,-4,7)$ od ravnine $2x-3y+5z-10=0$.

Kako bi izračunali razdaljo med ravnino in njej vzporedno premico?

Premikaj točko na premici. Kaj opaziš?

<NAZAJ
>NAPREJ342/703