Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naslednje korene prepiši v zvezek in jih zapiši v obliki potence:

a) $\sqrt{\frac{1}{5}}$ b) $\sqrt[3]{141^5}$  c) $\sqrt{(\frac{1}{35})^{15}}$  č) $\sqrt[4]{(\frac{ax}{b})^{-3}}$  d) $\sqrt[5]{(\frac{7xy}{3b})^{-2}}$

S sošolcem zapišita nekaj korenov, ki naj jih drugi sošolci rešijo.

Dopolni prazna mesta v naslednjih primerih tako, da bo matematično pravilno. Kjer je treba, si pomagaj z zapisom v zvezek. 

a) $(\frac{1}{81})^{\frac{1}{4}}=\sqrt[4]{}$
1
81
=
1
3
b) $(\frac{25}{9})^{-\frac{3}{2}}=\sqrt{(\frac{9}{25})^3}=$
27
125

 

c) $(\frac{1}{64})^{\frac{2}{3}}=$
1
16

 

č) $0,64^{\frac{1}{2}}=\sqrt{}$ 0,64 $=$ 0,8

V zadnjem primeru decimalni zapis spremeni v ulomek.

$0,64^{\frac{1}{2}}=\sqrt{}$
64
100
=
4
5

Računanje s potencami

1. Izračunaj z računalom. Rezultat v vseh nalogah zaokroži na stotino.

a) $\sqrt[3]{4,15\cdot{10^{-3}}}$    b) $0,25^{-\frac{3}{4}}$

2. Izračunaj z računalom, ne da bi uporabil tipko za koren.

a) $\sqrt[5]{23^{-1}\cdot{4^{-7}}}$   b) $\sqrt[4]{(-\frac{3}{4})^5:(\frac{5}{6})^{-2}}$

3. Uredi števila po velikosti od najmanjšega do največjega.

$3^{\cdot}241^{\frac{3}{5}}$, $635^{\cdot}024^{-\frac{3}{2}}$, $\sqrt[3]{0,084^{-1}}$, $\sqrt[7]{0,0365^{-0,4}}$

4. Izračunaj z računalom še spodnja primera. 

a) $\sqrt[3]{7\cdot{0,34^{\frac{3}{4}}}-(\frac{7}{5})^{-\frac{1}{2}}}$   b) $\sqrt[5]{(\frac{1}{5})^{-\frac{3}{4}}\cdot{0,27^{\frac{1}{2}}}-3,15^{\frac{2}{5}}:4^{\frac{1}{7}}}$

<NAZAJ
>NAPREJ374/703