Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Graf funkcije

Ena od možnih predstavitev funkcije je torej tudi graf funkcije. Ponovimo, kar že vemo o grafu funkcije.

Graf funkcije je množica vseh urejenih parov $(x, f(x))$, kjer je $x \in D_f$. Njegove elemente predstavimo s točkami v koordinatnem sistemu.

Zgled

Na kateri sliki je predstavljen graf neke funkcije? Utemelji.

Če je $f$ realna funkcija realne spremenljivke, lahko pri risanju posameznih točk grafa te točke na definicijskem območju funkcije $f$ smiselno povežemo in dobimo »neprekinjen« graf (v točkah nedefiniranosti je graf funkcije »prekinjen«). Če pa je domena funkcije $f$ enaka množici $\mathbb{N}$ ali $\mathbb{Z}$, je graf »točkast« (diskreten).

Poišči nekaj primerov funkcij, ki imajo zvezne grafe in nekaj primerov funkcij, ki imajo diskretne grafe. Primere predstavi sošolcem.

Zgled

Poišči nekaj primerov funkcij, ki imajo neprekinjen graf in nekaj primerov funkcij, ki imajo diskreten graf. Primere predstavi sošolcem.

Izberi trditev, ki drži.

<NAZAJ
>NAPREJ390/703