Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Ničle in začetna vrednost

S pomočjo aktivne slike opazuj pomembne točke na grafu funkcij.

Dopolni.

Začetna vrednost realne funkcije $f$ je vrednost $f($ 0 $)$. Na grafu določa presečišče z ordinatno osjo.

Ničla realne funkcije $f$ je rešitev enačbe $f(x) =$ 0 . Ničla določa presečišče grafa funkcije $f$ z abscisno osjo.

Razišči, ali obstaja primer realne funkcije, ki nima začetne vrednosti $f(0)$. Če obstaja, zapiši njen predpis.

Preveri znanje.

Realna funkcija ima lahko več kot eno začetno vrednost.

Drži. Ne drži. Namig

Realna funkcija ima lahko več kot eno ničlo.

Drži. Ne drži. Namig

Vsaka linearna funkcija ima začetno vrednost.

Drži. Ne drži. Namig

Poveži predpis realen funkcije realne spremenljivke s trditvijo o njenih ničlah.

$f(x) = x^{-1}$
Nima ničel.
$g(x) = 0$
Ima neskončno ničel.
$h(x) = 2x-4$
Ima le ničlo $2$.
Preveri
<NAZAJ
>NAPREJ392/703