Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
23.

Koliko točk natančno določa parabolo z enačbo $y=ax^2+bx+c$? Kakšne morajo biti te točke?

24.

Zapiši enačbo parabole oblike $y=ax^2+bx+c$, ki gre skozi točke:
a) $A(0,4)$, $B(1,9)$ in $C(-1,3)$,
b) $A(2,-3)$, $B(-1,6)$ in $C(3,-10)$,
c) $A(-2,17)$, $B(-1,8)$ in $C(3,32)$.

25.

Zapiši enačbo parabole na sliki:

26.

Na list papirja nariši premico $p$ in točko $A$, ki ne leži na njej.
Skiciraj nekaj točk, ki so od narisane premice enako oddaljene kot od narisane točke. Kaj opaziš?

<NAZAJ
>NAPREJ464/703