Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
12.
13.

Kvadratna enačba je simetrična, če ima vodilni koeficient enak prostemu členu. Pokaži, da sta rešitvi poljubne simetrične kvadratne enačbe obratni števili.

14.

Za katere vrednosti parametra $a$ imata rešitvi kvadratne enačbe $ax^2-2ax-1=0$ obratno vrednost?

15.

Dana je kvadratna funkcija: $$h(t)=t^2-nt-t+n+1$$ Določi realno število $n$ tako, da bo vsota njenih ničel enaka vsoti kvadratov teh ničel.

16.
17.
18.

Za katero vrednost parametra $m$ bo vsota obratnih vrednosti rešitev enačbe $(m-1)x^2+mx=5x+m+2$ enaka $2$?

19.

Ne da bi rešil enačbo $5x^2+3x+2=0$, zapiši kvadratno enačbo, ki ima rešitvi enaki $m^2$ in $n^2$, kjer sta $m$ in $n$ rešitvi dane enačbe.

20.
<NAZAJ
>NAPREJ503/703