Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Kroženje v odvisnosti od časa

Še enkrat opazuj nihanje točke na vzmeti in kroženje točke na krožnici. Primerjaj odmik ene in druge točke od začetne lege (v navpični smeri) po dveh sekundah, po štirih sekundah, po $t$ sekundah.

Kroženje brez faznega zamika

Denimo, da točka kroži po krožnici s polmerom $r$, z enakomerno kotno hitrostjo $\omega$. Središče krožnice naj bo v izhodišču koordinatnega sistema. Začetna lega (faza) točke naj bo presečišče krožnice s pozitivnim poltrakom abscisne osi.

 
ZAČETNA LEGA                           LEGA PO ČASU $t$

a) Kaj nam pove kotna hitrost $\omega$ in s katerimi enotami jo zapišemo?
b) Kako velik kot $x$ opiše točka v času $t$?
c) Ordinato krožeče točke izrazi kot funkcijo velikosti kota $x$ .
č) Ordinato krožeče točke izrazi kot funkcijo časa $t$.

Če je polmer krožnice enak $r$, kotna hitrost krožeče točke $\omega$ in če začnemo čas meriti v trenutku, ko je točka na krožnici na pozitivnem poltraku abscisne osi, je njen odmik od začetne lege v navpični smeri po času $t$ enak $$h(t)=r\sin(\omega t).$$

Kroženje s faznim zamikom

Kako se funkcija $h(t)=r\sin (\omega t)$ spremeni, če začnemo čas meriti s faznim zamikom, ko se je točka od pozitivnega poltraka abscisne osi že zavrtela za kot $\varphi$?
Oglej si sliko, premisli in izberi pravilno možnost.

Če si imel pri odgovoru težave, si pomagaj še z animacijo in računsko izpeljavo na naslednji strani.

<NAZAJ
>NAPREJ40/610