Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Poleg modre točke na isti krožnici z zamikom (in z enako kotno hitrostjo) krožita še dve točki. Kakšne so enačbe krivulj, ki jih upodabljajo krožeče točke?

Funkcija $h(t)=r\sin(\omega t+\varphi)$ opisuje sinusno nihanje.

Nihanje in nihala

Od kroženja se preusmerimo na nihala in nihanja. Katero od spodnjih nihal je vzmetno in katero težno? Vpiši.

TEŽNO NIHALO         VZMETNO NIHALO   
       

Za začetno lego velikokrat vzamemo lego, kjer nihajoče telo (nihalo) miruje. To lego imenujemo ravnovesna lega.


ravnovesna lega
Nihalo, izmaknjeno iz ravnovesne lege, se prične vračati nazaj proti ravnovesni legi in se potem, ko jo spet doseže, giba stran od nje na drugo stran, do skrajne lege. Pri skrajni legi je torej nihalo najbolj odmaknjeno od ravnovesne lege.

           
skrajna lega                 skrajna lega

<NAZAJ
>NAPREJ41/610