Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Amplituda in frekvenca nihanja

Točki krožita z enako kotno hitrostjo, vendar na krožnicah z različnim polmerom. Opazuj krivulji in primerjaj med sabo amplitudi in frekvenci upodobljenih nihanj.


Točki krožita na krožnicah z enakim polmerom, vendar z različno kotno hitrostjo. Opazuj krivulji in primerjaj med sabo amplitudi in frekvenci upodobljenih nihanj.

Razišči, ali se pri spreminjanju teže $m$ in koeficienta prožnosti vzmeti $k$ spreminjajo amplituda, frekvenca nihanja in nihajni čas.


Vpiši da/ne.
a) Če spreminjamo maso uteži $m$, se pri nihanju spreminja:
amplituda da , frekvenca ne , nihajni čas ne
b) Če spreminjamo koeficient prožnosti vzmeti $k$, se pri nihanju spreminja:
amplituda ne , frekvenca da , nihajni čas da

<NAZAJ
>NAPREJ43/610