Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
18.
19.

Izpelji obrazec za ploščino paralelograma, če poznaš dolžini obeh diagonal ($e$, $f$) in kot med njima ($\epsilon$). Namig: preoblikuj paralelogram v ploščinsko enakega, ki bo imel v enem oglišču kot $\epsilon$.

20.

V romb $ABCD$ s stranico $a$ in ostrim kotom $\alpha$ v oglišču $A$  včrtaj štirikotnik, ki ima stranice vzporedne diagonalam romba.

a) Dokaži, da je ta štirikotnik pravokotnik.

b) Izrazi ploščino pravokotnika z razdaljo $x$ oglišča pravokotnika, ki leži na stranici $AB$, od oglišča $A$. (Namig: izračunaj ploščino tako, da od ploščine romba odšteješ ploščino tistih delov, ki niso v pravokotniku.)

c) Kje morajo ležati oglišča pravokotnika, da bo njegova ploščina največja?

21.

Tri oglišča paralelograma imajo koordinate $(1,-2)$, $(5,-2)$ in $(6,3)$. Koliko meri ploščina paralelograma? Nariši vse možne paralelograme z danimi oglišči.

22.

Ploščino paralelograma lahko izračunamo tudi kot dolžino vektorskega produkta vektorjev, ki ležita na stranicah paralelograma.

Uporabi to lastnost in izračunaj ploščino paralelograma, če ležita na njegovih stranicah vektorja $\vec{a}=(0,1,2)$ in $\vec{b}=(3,-1,4)$.

<NAZAJ
>NAPREJ189/610