Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

V pravokotnem trikotniku lahko uporabljamo kotne funkcije. Na aktivni sliki dodaj vsaki kotni funkciji pravilno razmerje stranic (pike pred ulomki prenesi v ustrezni kvadratek).

Zgled

V pravokotnem trikotniku meri hipotenuza $7\ {\rm cm}$, pravokotna projekcija katete $b$ na hipotenuzo pa $3\ {\rm cm}$. Izračunaj dolžini obeh katet in velikost notranjih ostrih kotov. Rezultate zaokroži na dve decimalki.

Enakokraki in enakostranični trikotnik

Nariši v zvezek enakokraki trikotnik in zapiši njegove lastnosti. Ali ima ta trikotnik kakšno simetrijsko os?

Zgled

1. Obseg enakokrakega trikotnika meri $24\ {\rm dm}$, njegov krak pa je dolg $7\ {\rm dm}$. Izračunaj dolžino osnovnice in velikost notranjih kotov. Kote zaokroži na eno decimalko.

$c=$ 10 ${\rm dm}$, $\alpha=\beta=$ 44,4 $^\circ$, $\gamma=$ 91,2 $^\circ$

2. V enakokrakem trikotniku meri višina na osnovnico $v_c=23,5\ {\rm cm}$, kot med krakoma pa $\gamma=66^\circ$. Izračunaj dolžini obeh stranic, kot med osnovnico in krakom in višino na krak. Kjer je treba, zaokroži rezultat na eno decimalko.

3. Izpelji obrazec za višino v enakostraničnem trikotniku.

<NAZAJ
>NAPREJ202/610