Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
12.
13.

V paralelogramu $ABCD$ leži točka $E$ na stranici $AB$. Premica skozi $D$ in $E$ seka diagonalo $AC$ v točki $F$ in nosilko stranice $BC$ v točki $G$.

a) Dokaži, da velja : $|DF|^2=|FG|\cdot |FE|$.
b) Naj meri $|AB|=6\ {\rm cm}$, $|BC|=4\ {\rm cm}$ in $\alpha=\sphericalangle DAB=56^\circ$. Kje mora ležati točka $E$, da bo trikotnik $BEG$ enakokrak z vrhom v $G$?
c) Naj meri $|AB|=6\ {\rm cm}$, $|BC|=4\ {\rm cm}$ in $\alpha=\sphericalangle DAB=56^\circ$. Točka $E$ naj razpolavlja stranico $BC$. Izračunaj razdaljo $|DG|$.

14.

Dokaži, da je v poljubnem trikotniku razmerje med razliko in vsoto dolžin dveh stranic enako razmerju tangensov polovične razlike in vsote stranicama nasprotnih kotov. Povezavi pravimo tangensni izrek.

Na primer: $\displaystyle{\frac{a-b}{a+b}=\frac{{\rm tan}\frac{\alpha-\beta}{2}}{{\rm tan}\frac{\alpha+\beta}{2}}}$

15.

Dokaži, da v poljubnem trikotniku velja ${\tan}\frac{\alpha}{2}=\sqrt{\frac{(s-b)(s-c)}{s(s-a)}}$, pri čemer je $s=\frac{a+b+c}{2}$.

<NAZAJ
>NAPREJ209/610