Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Trikotnik je množica točk v ravnini, ki jo omejujejo tri daljice s skupnimi krajišči.

Trikotnik je pravokoten, če ima en pravi kot.
Enakokraki trikotnik ima par skladnih stranic, enakostranični pa ima vse tri stranice skladne.

Označi trditve, ki so pravilne za posamezne vrste trikotnikov.

Ko trikotnik razrešujemo, iščemo dolžine neznanih stranic in velikosti neznanih kotov.

V pravokotnem trikotniku lahko uporabimo definicije kotnih funkcij.

$${\rm sin}\alpha=\frac{\rm nasprotna\ kateta}{\rm hipotenuza},\ \ {\rm cos}\alpha=\frac{\rm priležna\ kateta}{\rm hipotenuza}$$

$${\rm tan}\alpha=\frac{\rm nasprotna\ kateta}{\rm priležna\ kateta}, \ \ {\rm cot}\alpha=\frac{\rm priležna \ kateta}{\rm nasprotna\ kateta}$$

Pri razreševanju splošnega trikotnika si pogosto pomagamo s sinusnim in kosinusnim izrekom. Zapiši oba v zvezek. V katerih primerih bi uporabil enega in v katerih drugega? Pomagaj si z aktivno sliko.

Druge večkotnike lahko razrešimo, če jih razdelimo v več trikotnikov. 

 

<NAZAJ
>NAPREJ206/610