Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Razreševanje štirikotnikov

Štirikotnike in večkotnike lahko razrešimo (izračunamo dolžine neznanih stranic in velikosti neznanih kotov) tudi tako, da jih razdelimo na več trikotnikov.

Zgled

1. V paralelogramu $ABCD$ merita stranici $a=7,6\ {\rm cm}$ in $b=5,1\ {\rm cm}$, kot pa $\alpha_2=\sphericalangle CAD=43^\circ$. Izračunaj velikosti obeh notranjih kotov, diagonali in višino na stranico $a$.

2. V trapezu merijo $a=7\ {\rm dm}$, $b=5\ {\rm dm}$, $e=6\ {\rm dm}$ in $\delta=94^\circ$. Izračunaj dolžine stranic $c$ in $d$, diagonale $f$ in višine.
Namig o možnem vrstnem redu reševanja dobiš, če premikaš drsnik na sliki proti desni.

Zahtevnejša uporaba kotnih funkcij

1. V trikotniku meri stranica $c=8\ {\rm cm}$, vsota dolžin drugih dveh stranic pa je $a+b=12\ {\rm cm}$. Izračunaj $\frac{{\rm sin}\alpha+{\rm sin}\beta}{{\rm sin}(\alpha+\beta)}$.

2. Stranice trikotnika povezujeta enakosti $a^2=b^2+c^2+bc\sqrt{2}$ in $b^2=a^2+c^2-ac\sqrt{3}$. Izračunaj velikosti notranjih kotov v trikotniku.

3. V trikotniku je razmerje med stranicama $a:b=(\sqrt{3}-1):2$ in velikost notranjega kota $\gamma=120^\circ$. Koliko merita druga dva notranja kota?

4. Med stranicami trikotnika velja odnos $(a+b+c)(a+b-c)=ab$. Izračunaj velikost kota $\gamma$.

<NAZAJ
>NAPREJ205/610