Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Kosinusni izrek

Zapiši kosinusni izrek v trikotniku. Kdaj ga uporabljamo?

Zgled

1. Trikotnik ima stranici dolgi $a=3\sqrt{3}\ {\rm cm}$ in $c=11\ {\rm cm}$, kot med njima pa meri $\beta=30^\circ$. Izračunaj dolžino tretje stranice brez računala.

2. Stranice trikotnika merijo $a=31,5\ {\rm dm}$, $b=45,7\ {\rm dm}$ in $c=39\ {\rm dm}$. Izračunaj velikosti vseh treh notranjih kotov. Rezultate zaokroži na minuto natančno.

$\alpha=$ 42 $^\circ$ 45 $'$,$\beta=$ 80 $^\circ$ 3 $'$, $\gamma=$ 57 $^\circ$ 12 $'$

Zgled

1. Razreši trikotnike (izračunaj neznane stranice in kote). Kjer je treba, zaokroži rezultate na eno decimalko.

a) $a=24\ {\rm mm}$, $\alpha=58^\circ$, $\beta=75^\circ$
b) $a=17,5\ {\rm m}$, $b=23,3\ {\rm m}$, $\gamma=110^\circ$
c) $a=20\ {\rm dm}$, $b=35\ {\rm dm}$, $\alpha=50^\circ$

2. V trikotniku meri stranica $c=9\ {\rm cm}$, težiščnica nanjo $t_c=6\ {\rm cm}$ in kot $\alpha=40^\circ$. Izračunaj dolžini preostalih stranic, velikosti notranjih kotov in dolžino višine na stranico $c$. Dolžine zaokroži na eno decimalko, kote pa na cela mesta.

<NAZAJ
>NAPREJ204/610