Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Prištevanje številskega izraza

Tanja in Maja sta računali vrednosti številskih izrazov. Opiši postopek njunega računanja. Primerjaj številska izraza in izračunane vrednosti.

Preveri ugotovitve na naslednjih številskih izrazih. Vpiši manjkajoče znake in izračunaj.

a) $4+(12-3)=4$ + $12$ - $3=$ 13

b) $-8+(-5-11)=-8$ - $5$ - $11=$ -24

Številski izraz prištejemo tako, da prištejemo vsak njegov člen.

Zgled

Prepiši številske izraze v zvezek. Najprej odpravi oklepaje (upoštevaj prištevanje številskega izraza), nato izračunaj vrednost številskega izraza.
a) $-14+(-7+9)$
b) $-24+(8-14)$
c) $17+(5-31)$ 
č) $53+(-10-42)$  

Zgled

V enakost najprej premakni številski izraz brez oklepajev, nato vrednost številskega izraza.

<NAZAJ
>NAPREJ56/540