Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Poenostavljanje številskih izrazov

V zvezek prepiši številski izraz s spodnjega prikaza. Izračunaj vrednost številskega izraza. Nato primerjaj svoj postopek računanja vrednosti s prikazanima.

Številski izraz poenostavimo, če upoštevamo prištevanje ali odštevanje številskega izraza v oklepaju in zapišemo številski izraz brez oklepajev.

Zgled

Številska izraza prepiši v zvezek. Vpiši izračunani vrednosti.

a) $106+(34-69)-(-12+24)=$ 59
b) $-45-(23+51-44)=$ -75

Zgled

S sošolcem se dogovorita. Eden naj izračuna vrednost številskega izraza s poenostavljanjem, drugi tako, da izračuna vrednosti v oklepajih. Primerjajta izračunane vrednosti.

a) $150-(63-84)$
b) $-88-(102-65)$ 
c) $(46-81)+(-92-65)$
 

Zgled

V zvezek zapiši številski izraz glede na zapisano besedilo. Izračunaj vrednost številskega izraza.

a) Od števila $24$ odštej razliko števil $–8$ in $17$.

b) K številu $45,8$ prištej vsoto števil $1,3; -5,6$ in $–4,8$.

c) Od vsote števil $\frac{2}{3}$ in $-\frac{1}{4}$ odštej razliko števil $\frac{5}{6}$ in $\frac{1}{3}$.

<NAZAJ
>NAPREJ58/540