Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Številski izraz v oklepaju prištejemo tako, da prištejemo vsak člen številskega izraza. Oklepaj izpustimo in zapišemo vse člene iz oklepaja z enakim predznakom. Poglej primere.

Številski izraz v oklepaju odštejemo tako, da prištejemo nasprotno vrednost vsakega člena. Oklepaj izpustimo in zapišemo vse člene iz oklepaja z nasprotnim predznakom. Poglej primere.

Vrednost številskega izraza lahko izračunamo tako, da najprej izračunamo vrednosti v posameznih oklepajih. Poglej primera.

Številski izraz z oklepaji poenostavimo, če najprej zapišemo številski izraz brez oklepajev. Pri poenostavitvi upoštevamo prištevanje in odštevanje številskega izraza. Poglej primera.

Če ni posebej zapisano, računamo na način, ki nam najbolj ustreza.

<NAZAJ
>NAPREJ59/540