Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Odštevanje številskega izraza

Oglej si spodnji prikaz in opiši postopek računanja.

Poglej, kako zapišemo odštevanje izraza v oklepaju brez oklepajev. Opiši postopek.

Po opisanem postopku vpiši manjkajoče znake in izračunaj.

a) $-2-(5-9)=-2$ - $5$ + $9=$ 2

b) $10-(-7+2)=10$ + $7$ - $2=$ 15

Številski izraz odštejemo tako, da prištejemo nasprotno vrednost vsakega njegovega člena.

Zgled

Vpiši manjkajoči predznak.

a) $-5-(-3+7)=-5$ + $3$ - $7$

b) $1,3-(2,7-2)=1,3$ - $2,7$ + $2$

c) $-\frac{2}{3}-\big(-\frac{1}{2}-\frac{4}{3}\big)= -\frac{2}{3}$ + $\frac{1}{2}$ + $\frac{4}{3}$

Zgled

Izberi vsako pravilno zapisano enakost.

<NAZAJ
>NAPREJ57/540