Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Izpostavljanje skupnega številskega faktorja

Zapisan je številski izraz. Opiši številski izraz in premisli, kako bi uporabil zakon o razčlenjevanju. Zapiši v zvezek.

$\displaystyle{\frac{2}{3}}\cdot 3+\displaystyle{\frac{2}{3}}\cdot 7-\displaystyle{\frac{2}{3}}\cdot 10$

Če nekatera števila zamenjamo s spremenljivkami, dobimo izraz s spremenljivkami. Povleci krožec in opiši dogajanje.

Če je v izrazu s spremenljivkami v vsakem členu enak številski faktor, lahko ta številski faktor izpostavimo. Uporabimo zakon o razčlenjevanju in izraz s spremenljivko zapišemo s produktom števila in veččlenika.

Zgled

Iz izraza s spremenljivkami $12x+y^2\cdot 12$ lahko izpostavimo število $12$.

Drži. Ne drži.

Ali lahko Edo v naslednjem izrazu s spremenljivko izpostavi številski faktor? Premisli in zapiši v zvezek, šele nato poglej Edov postopek.

V izrazu s spremenljivkami izpostavimo največji skupni delitelj vseh koeficientov posameznih členov.

Zgled

$4x+15y=4 (x+3y)$

Drži. Ne drži.

Iz oklepaja povleci skupni faktor. Kaj lahko poveš o številu členov v oklepaju?

Število členov izraza v oklepaju je enako številu členov prvotnega izraza.

<NAZAJ
>NAPREJ221/540