Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Izmed ponujenih možnosti izberi skupne faktorje členov dvočlenika.

V izrazih s spremenljivkami bomo vedno izpostavili največji skupni delitelj.

Zgled

Dopolni v enakosti.

a) $4a+ab=$ a $(4+b)$
b) $ab+ac+3a= a( b + c +$ 3 $)$

Manuela izpostavlja največji skupni faktor. Opiši, kaj posebnega opaziš v dvočleniku in pri izpostavljanju največjega skupnega faktorja.

Stopnja potence, ki jo izpostavimo v veččleniku, je enaka najnižji stopnji potence med vsemi stopnjami potenc posameznih členov.

Zgled

Izpostavi največji skupni faktor. Nalogo reši v zvezek.
a) $a^3g-a^3h$
b) $4a^5+12a^3$
 c) $7a^3-7a^2$

Zgled

Igor je za domačo nalogo izpostavil  največje skupne faktorje. Izberi enakosti, ki jih je pravilno zapisal. Napačne zapise popravi in zapiši v zvezek.

Zgled

Dopolni tako, da nastaneta enakosti.

 a) $m^3+8m^2=m^2($ m $+8)$  b) $m^8+m^5=m^5(m^3+$ 1 $)$

<NAZAJ
>NAPREJ223/540