Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
16.

V zvezek zapiši vsoto enočlenikov $7a^2b^8$, $-7ab^4$ in $14a^2b$. Izpostavi največji skupni faktor.

17.

Dopolni tako, da nastanejo enakosti.

 a) $8a^2+$ 72ab $=$ 8a $(a+7b)$
 b) $9y^3+$ 3y $-33y^2=$ 3y $ (3y^2+1-11y)$
18.

Če iz veččlenika izpostavimo faktor $(-1)$, se predznak vsakega člena veččlenika spremeni.

Drži. Ne drži.
19.

Najprej poenostavi izraz s spremenljivko. Nato izpostavi največji skupni faktor.
a) $4a-8a^2+5-(2a+12a^2-4)+(1+8a)$
b) $5a-(7-2a)\cdot a$
c) $(0,4a-0,9\cdot 2a^2)-(2-0,7a)+a(0,4a-0,7)$

20.
21.

Najprej izpostavi skupni faktor v števcu, nato ulomek okrajšaj.

 a) $\displaystyle{\frac{24x+14y}{2}}$  b) $\displaystyle{\frac{9a^2-3}{3}}$

22.

Mitja trdi, da je vrednost izraza s spremenljivko $15a+40b$ deljiva s številom $5$ za poljubni celi vrednosti spremenljivke $a$ in $b$. Izračunaj vrednost izraza za poljubni par spremenljivk $a$ in $b$. Nato utemelji, zakaj je Mitjeva trditev pravilna.

23.

Izpostavi skupne veččlenike. Izpostavljeni faktor je lahko tudi vsota ali razlika.

a) $5(x+2) +a(x+2) -b(x+2)$

b) $18(a-1) + b(a-1)\cdot 27-45a(a-1)$

c) $3a^2b(3c-1)^2-6a(3c-1)$

24.

V zvezek zapiši taka številska izraza, kjer vrednost izraza veliko lažje izračunaš z izpostavljanjem skupnega faktorja.

<NAZAJ
>NAPREJ227/540