Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Z uporabo zakona o razčlenjevanju lahko veččlenik množimo z enočlenikom. Ko zakon o razčlenjevanju uporabimo v nasprotni smeri, izpostavljamo skupni faktor. Poglej primer.

Vedno izpostavimo največji skupni delitelj koeficientov vseh členov v izrazu. Poglej primer.

Po izpostavljanju skupnega faktorja ima izraz v oklepaju toliko členov, kot jih je imel začetni izraz. Pozorni smo pri zapisu števila $1$. Poglej primer.

Izpostavimo lahko tudi racionalno število. Če je izpostavljeni faktor z negativnim predznakom, zapišemo v oklepaju nasprotne vrednosti členov. Poglej primer.

V izrazih s spremenljivko izpostavimo vsako spremenljivko, ki je v vseh členih izraza. Poglej primer.

Ko izpostavimo potenco, izpostavimo potenco s tisto osnovo, ki je v vsakem členu izraza in ima med vsemi potencami najnižjo stopnjo. Poglej primer.

<NAZAJ
>NAPREJ224/540