Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Obratno sorazmerne količine

Janja želi razdeliti $18$ jabolk. Vsakič razdeli vsa jabolka, vsak od otrok ima pri eni delitvi enako število jabolk. Razmisli, med koliko otrok lahko razdeli jabolka, ne da bi posamezno jabolko rezala. Pomagaj si s spodnjim prikazom in dopolni preglednico.

Dopolni preglednico.

Število otrok Število jabolk za vsakega
Število vseh jabolk
        $6$
               3
            $18$ 
        $9$
               2
            $18$ 
        $18$
               1
            $18$ 

Dopolni.

a) Število jabolk, ki jih dobi posamezni otrok, in število otrok sta (odvisni/neodvisni) odvisni količini.
b) Zmnožek med številom otrok in številom jabolk, ki jih dobi vsak, je 18 .

V preglednici opazuj spreminjanje števila otrok in spreminjanje števila jabolk za posameznega otroka. Pojasni, kaj ugotoviš.

Če se ena količina (neodvisna) dvakrat, trikrat ... poveča (zmanjša), se od nje odvisna količina dvakrat, trikrat ... zmanjša (poveča). Taki količini sta obratno sorazmerni.

Zgled

Izberi obratno sorazmerni količini.

Zgled

Delavci zidajo. S prikaza ugotovi število delavcev, ki zid sezidajo v določenem času. Nato odgovori na vprašanje.

Šest delavcev sezida enak zid v 5 dneh.
<NAZAJ
>NAPREJ335/540