Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Količine so med seboj lahko odvisne. O obratno sorazmernih količinah govorimo takrat, ko se ena količina dvakrat, trikrat ... poveča (zmanjša) in se od nje odvisna količina dvakrat, trikrat ... zmanjša (poveča).

Pri stalni hitrosti $120\ \rm{km/h}$ prevozi Dejan določeno razdaljo v štirih urah. V kolikšnem času isto razdaljo prevozi Teja, ki vozi s stalno hitrostjo $100\ \rm{km/h}$?

Teja prevozi isto razdaljo v $4$ urah in $48$ minutah.

Rok v $5$ urah prekolesari $100\ \rm{km}$. Poglej, s kolikšno hitrostjo mora kolesariti, da bo isto razdaljo prevozil v zapisanem času.

Naloge z obratno sorazmernimi količinami lahko rešujemo s sklepanjem. Zmnožek odvisne in neodvisne spremenljivke je stalen. Zapišemo $x \cdot y=k$. Poglej primer.

Za vsak par odvisne in neodvisne količine izračunajmo $x \cdot y$.

Ker je zmnožek neodvisne $(x)$ in odvisne $(y)$ spremenljivke stalen, zapišemo enačbo obratnega sorazmerja $y \cdot x = k$ ali $y = \frac{k}{x}$.

Neznano količino obratnega sorazmerja lahko izračunamo tudi z enačbo. Poglej primer.

$8$ pleskarjev potrebuje za pleskanje hiše $4$ dni. V kolikšnem času isto hišo prepleska $5 $ pleskarjev? Koliko pleskarjev potrebujemo, če želimo imeti hišo prepleskano v $16$ dneh?

<NAZAJ
>NAPREJ337/540