Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Enačba obratnega sorazmerja

Maja je pripravila $6$ litrov malinovca, ki ga bo pretočila v steklenice po $0,5\ \rm{l}$. Deja je prav tako skuhala $6$ litrov malinovca, ki ga bo pretočila v litrske steklenice. Teja je za $6$ litrov malinovca pripravila steklenice po $2\ \rm{l}$. Pojasni, koliko steklenic pripravi vsaka od deklet. Katera količina je enaka pri vseh dekletih? Pomagaj si s prikazom.

Dopolni preglednico.

Prostornina steklenice $\rm{[l]}$
$2$
$1$
$0,5$
Število steklenic
3
6
12
Volumen steklenice $\cdot$ število steklenic $\rm{[l]}$ 6
6
6

Kako iz preglednice obeh količin ugotovimo, da v steklenice pretočijo $6\ \rm{l}$ malinovca?

Če sta količini obratno sorazmerni, je zmnožek neodvisne $(x)$ in odvisne $(y)$ količine stalen (konstanten), $x \cdot y=k$.

Kolikšen je zmnožek neodvisne in odvisne količine za število steklenic in prostornino ene steklenice? 6 (Vpiši številko.)

Zgled

Babica Tončka je pripravila $6\ \rm{l}$ soka, ki ga je pretočila v stekleničke po $0,25\ \rm{l}$. Koliko stekleničk je potrebovala?

Zapiši enačbo odvisnosti za poljubno izbrano prostornino stekleničke $(x)$ in številom stekleničk $(y)$, če je njun Zmnožek $6$.

$y=$ 6 $:$ x

Za obratno sorazmerni spremenljivki zapišemo enačbo $y=\frac{k}{x}$.

Zgled

Dopolni enačbo.

<NAZAJ
>NAPREJ336/540