Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
12.

Na list papirja nariši enakokraki pravokotni trikotnik s katetama dolgima $4\,\rm{cm}$. Nad vse tri stranice pravokotnega trikotnika nariši kvadrate. Izreži kvadrata nad katetama in ju razreži tako, da boš prekril kvadrat nad hipotenuzo pravokotnega trikotnika.

13.

Lestev je prislonjena na steno, kot kaže slika. Zapiši zvezo med dolžinami $d$, $v$ in $x$.

 

 

14.

Dolžini katet pravokotnega trikotnika sta $8\,\rm{cm}$ in $15\,\rm{cm}$. Dolžina hipotenuze je $23\,\rm{cm}$.

Drži. Ne drži.
15.

Je lahko vsota dolžin katet enaka dolžini hipotenuze? Utemelji odgovor.

16.

Trikotnik $ABC$ je enakokraki pravokotni trikotnik. Zapiši Pitagorov izrek za trikotnik $ABC$ in trikotnik $DBC$. 

17.

Kolikšna je ploščina osenčenega dela pravokotnika?

 

 

<NAZAJ
>NAPREJ424/540