Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

S premikom točke razgrni kocko v mrežo. Razišči, kako boš izračunal površino kocke.

Površina kocke je enaka ploščini mreže kocke. Izračunamo jo z vsoto ploščin vseh mejnih ploskev, kar krajše zapišemo s formulo

$P=6a^2$.

Zgled

S slike preberi podatke in vpiši ustrezne vrednosti.

Ploščina ene mejne ploskve kocke je 16 ${\rm cm^2}$. Površina kocke je 96 ${\rm cm^2}$.

Na list papirja nariši vsaj šest različnih mrež kocke. Mreže izreži in kocke sestavi. Koliko je vseh možnosti?

Na vsaki označi osnovni ploskvi ($O$) in plašč kocke ($pl$). Pomagaj si s spodnjim prikazom.

Zgled

Obsegi vseh različnih mrež kocke so enaki.

Drži. Ne drži.

Zgled

Velikost plašča kocke je $36\,{\rm cm^2}$. Dopolni besedilo.

Velikost osnovne ploskve kocke $O=36\,{\rm cm^2}$ : 4 = 9 ${\rm cm^2}$. Površina kocke $P=6\cdot$ 9 ${\rm cm^2}=$ 54 ${\rm cm^2}$.
<NAZAJ
>NAPREJ491/540