Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
13.

V zaporedju so prikazane kocke z znano dolžino roba.

a) Ugotovi in zapiši pravilo za dolžino roba vsake naslednje kocke.

b) Za koliko odstotkov se vsakokrat spremeni površina kocke?

c) Zapiši površino pete kocke v zaporedju.

14.

Ploščina osnovne ploskve kocke je $25\,{\rm cm^2}$. Tri enake kocke zlepimo tako, kot kaže slika. Površina nastalega telesa je $450\,{\rm cm^2}$. Utemelji.

Drži. Ne drži.
15.

Trikotnik $ACH$ v kocki $ABCDEFGH$ ima ploščino $9\sqrt {3}\,{\rm cm^2}$. Izračunaj površino kocke.

 

16.

Iz kocke z dolžino roba $8\,{\rm cm}$ smo izrezali kocko z dolžino roba $3\,{\rm cm}$. Kolikšna je površina nastalega telesa?

Površina nastalega telesa je 384 ${\rm cm^2}$.

Površina tako nastalega telesa se (poveča, zmanjša, ne spremeni) ne spremeni .

<NAZAJ
>NAPREJ497/540