Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
7.

Vsota dolžin vseh robov kocke je $54\,{\rm cm}$. Kako dolgi sta ploskovna in telesna diagonala kocke?

8.

Ploščina osenčenega trikotnika na ploskvi kocke je $2\,{\rm cm^2}$. Dopolni povedi. 

Osnovni rob kocke je dolg 4 ${\rm cm}$. Površina kocke je 96 ${\rm cm^2}$. Ploskovna diagonala kocke je dolga 5,7 ${\rm cm}$ (zaokroži na desetine).
9.

Za tri različne kocke izpolni preglednico. Računaj z računalom in upoštevaj, da je $\sqrt {2}\doteq 1,4$ in $\sqrt {3}\doteq 1,7$. Končno izračunano vrednost zaokroži na desetine.

  Kocka $A$
 Kocka $B$  Kocka $C$
Rob kocke $a$(${\rm cm}$)
$6$
  9   23,5
Ploskovna diagonala kocke $d_1$(${\rm cm}$)
  8,4 12,6
  32,9
Telesna diagonala kocke $d$(${\rm cm}$)
  10,2   15,3
$40$
Površina kocke $P$(${\rm cm^2}$)   216
$486$
  3313,5
10.

Iz šestih enotskih kock z dolžino roba $1\,{\rm cm}$ sestavljaj različna telesa. Vsakič uporabi vse kocke. Kocki se vedno stikata v celotni ploskvi. Sestavi telo z največjo in najmanjšo možno površino. Površine tudi zapiši.

11.

Luka je iz papirja, velikosti $15\,{\rm cm}$ krat $10\,{\rm cm}$, izrezal največjo možno mrežo kocke s celoštevilsko dolžino roba. Koliko $\%$ papirja je odpadlo?

12.

Rob manjše kocke ima dolžino $4\,{\rm cm}$, večje pa $2\,{\rm dm}$. Kolikokrat je površina večje kocke večja od površine manjše kocke?

Površina večje kocke je 25 -krat večja od površine manjše kocke.
<NAZAJ
>NAPREJ496/540