Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Medsebojna odvisnost

Razišči, kako se s spreminjanjem velikosti roba kocke spreminja velikost površine kocke. Izpolni spodnjo preglednico.

Rob kocke $a$(${\rm cm}$) 
 $1$  $2$   3   4
Površina kocke $P$(${\rm cm^2}$)   6   24   54   96

Ko rob kocke podaljšamo $2$-krat, se površina poveča 4 -krat.

Ko rob kocke podaljšamo $3$-krat, se površina poveča 9 -krat. 

Ko rob kocke podaljšamo $4$-krat, se površina poveča 16 -krat. 

Zapiši odvisnost med dolžino roba kocke in velikostjo površine kocke.

Kaj lahko poveš o velikosti površine kocke, če dolžino roba kocke $7$-krat povečamo? Kaj lahko poveš o velikosti površine kocke, če dolžino roba kocke $n$-krat povečamo?

Nariši graf odvisnosti med dolžino roba kocke in velikostjo površine kocke.

Zgled

Dolžina roba kocke je $5\,{\rm cm}$. Dolžino povečamo za $10\,\%$. Za koliko odstotkov se poveča površina kocke?

Zgled

Izberi pravilno trditev.

<NAZAJ
>NAPREJ493/540