Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zgled

Prostornina kocke je $216\,{\rm cm^3}$. Kolikšna je dolžina roba kocke?

Prostornino kocke računamo $V = a^3$. Torej je $a^3=216\,{\rm cm^3}$.  
Vpiši pravilno osnovo, da bo veljalo  6 $^3 = 216$.
 
Dolžina roba kocke je 6 ${\rm cm}$.  

Prostornina kocke je $100\,{\rm cm^3}$. Kolikšna je v tem primeru dolžina roba kocke?


Prostornina in gostota

Vse kocke imajo prostornino $1\,{\rm dm^3}$. Stehtaj jih. Kaj ugotoviš?

Snov, ki ima pri enaki prostornini večjo maso, ima večjo gostoto.

Največjo gostoto ima kocka B . Najmanjšo gostoto ima kocka C .

V ustrezni literaturi ali na spletu poišči podatke o gostoti snovi in razišči iz katerih snovi so kocke $A$, $B$ in $C$.

Zgled

Pri pouku tehnike so izdelali model kocke iz železa. Dolžina roba kocke je $6\,{\rm cm}$. Izračunaj maso modela kocke.

Zgled

Liter vode ima maso $1\,{\rm kg}$. Izberi pravilne trditve.

<NAZAJ
>NAPREJ501/540